Datum Pořadatel Akce
Leden
     
Únor
04.02.2017 ZO ČSŽ Zájezd pro děti do divadla
15.02.2017 Obec Divadelní představení na sále KD
Březen
11.03.2017 Obec Oslava MDŽ - Kulturní dům
18.03.2017 ZO ČSŽ Dětský maškarní karneval
25.03.2017 ZO ČSŽ Zájezd pro dospělé do divadla v Praze
Duben
08.04.2017 Obec Turnaj ve stolním tenisu pro děti a dospělé
08.04.2017 ZO ČSŽ Velikonoční dílnička pro děti
xx.04.2017 Obec + SD a.s. Zájezd pro děti a doprovod
30.04.2017 ZO ČSŽ Pálení čarodějnic - akce pro děti
Květen
13.05.2017 ZO ČSŽ Hledání pokladu
20.-21.05.2017 ZO ČSŽ Zájezd pro dospělé - Frýdlant
Červen
03.06.2017 Obec Oslava MDD
10.06.2017 ZO ČSŽ Zájezd pro děti – Šiklův mlýn
17.06.2017 Obec Fesťáček v Ráči
27.06.2017 Obec + SD a.s. Zájezd pro děti – Belantis
Červenec
01.07.2017 Jaroslav Sikora Memoriál Petra Sloupa - turnaj v nohejbalu
24.-28.07.2017 ZO ČSŽ Letní týden pro děti - denní výlety po okolí
Srpen
28.08.2017 ZO ČSŽ Cesta za pohádkou
Září
16.09.2017 Obec + Agentura Mariánská pouť
xx.09.2017 SKD Zájezd – Zahrada Čech Litoměřice
xx.09.2017 ZO ČSŽ Sportovní odpoledne pro děti
Říjen
xx.10.2017 Obec + SD a.s Zájezd pro děti a doprovod
xx.10.2017 ZO ČSŽ Posvícenská zábava
28.10.2017 ZO ČSŽ Stezka odvahy
Listopad
19.11.2017 ZO ČSŽ Vánoční dílnička pro děti
25.11.2017 Obec Mariánské Vánoce
Prosinec
05.12.2017 Obec Mikulášská besídka na sále KD
09.12.2017 Obec Vánoční turnaj ve stolním tenisu pro děti a dospělé