Bytové hospodářství

Obec Mariánské Radčice pronajímá nájemní byty v 17 obecních domech. Celkový počet nájemních bytů je 72. Tyto byty jsou o různých velikostech a postupně byly všechny zrekonstruovány na byty I. kategorie. Nájemné v těchto bytech se skládá z částky za pronajatou výměru a z částky za zřizovací předměty, které jsou rozpočítány do měsíčních splátek. K nájemnému se též připočítává částka za služby spojené s nájmem (voda, komín, osvětlení společných prostor…). Ve většině obecních bytů je vytápění elektrickými přímotopy, v některých byl instalován elektrokotel s rozvody. Ve většině z nich je také možnost přitápění krbovými kamny. Do budoucna bychom chtěli vyřešit problém s vytápěním a drahou elektřinou vybudováním centrálního vytápění v jednotlivých bytových domech. Byty v naší obci se přidělují na základě bytového pořadníku, který se určuje podle pravidel pro přidělování nájemních bytů v obci Mariánské Radčice, která jsou v platnosti od 1.9.2013.

Pravidla pro přidělování bytů

S platností od 1. 9. 2013 platí pro přidělování bytů tato Pravidla pro přidělování bytů.

Kritéria pro hodnocení v pořadníku

Žadatelé o obecní byt si vyzvednou na Obecním úřadu žádost o přidělení bytu, po jejímž vyplnění a odevzdání budou zařazeni do pořadníku na přidělení bytu podle těchto kriterií.

Žádost je rovněž možné stáhnout zde.

 

Pořadník ke dni 29.1.2016

Pořadník ke dni 19.2.2016

Pořadník ke dni 18.8.2016

Pořadník ke dni   2.1.2017