Fulltextové vyhledávání

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4
Oznámení o zrušení akcí
5
Oznámení o zrušení akcí
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Veřejné zakázky

Odstranění havarijního stavu staré fary

Obor Stavební práce a příbuzné obory
Cena 5 000 000,00 Kč
Rozsah podlimitní zakázka
Předmět zakázka na stavební práce
Evidenční číslo
Uzávěrka 30. 05. 2013 12:00
Termín realizace 1. 7. 2013 - 30. 11. 2013
Popis Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je provedení stavebních prací na odstranění havarijního stavu staré fary v Mariánských Radčicích – I. etapa. Dílem se rozumí kompletní dodávka stavebních prací (stavby) na objektu tzv. staré fary, kde 1. NP bude použito pro potřeby investora a další dvě podlaží budou využita pro realizaci dvou bytových jednotek. Objekt je památkově chráněn a při rekonstrukci je nutno postupovat odpovídajícím způsobem. Rekonstrukce budovy zahrnuje zejména stavební práce, dodávku a montáž zdravotně technické instalace, vzduchotechniky, silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky a dodávku a montáž zařízení pro vytápění, přípojky nn a přeložky sl. napojení objektu. Podrobnější informace jsou uvedeny v projektové dokumentaci a obchodních podmínkách, které tvoří přílohu zadávací dokumentace. Dílem se rozumí stavební část provedená dle projektové dokumentace. Jde o úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.). Součástí díla je rovněž: - zpracování dokumentace skutečného provedení díla v listinné podobě v počtu 2 ks i digitální podobě na CD v počtu 2 ks, - zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení díla, - zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla, - účast na pravidelných týdenních kontrolních dnech stavby, - veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku, - zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení odběrné body vody a elektrické energie, - likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, - uvedení všech prostor dotčených stavbou do původního stavu, - zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, - provedení přejímky stavby, - zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd., - průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle z. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, prohlášení o shodě ve dvou vyhotoveních.
Přílohy
Zpět do archivu

Počasí

Pondělí Oblačno 2/-1 °C
Úterý Oblačno až zataženo se sněžením 0/-1 °C
Středa Zataženo 0/-1 °C
Čtvrtek Zataženo 0/-1 °C